Tryskací boxy / pískovací komory


Tlakovzdušný tryskací box (komora) slouží pro ruční úpravu povrchu před následnými operaci, jako je např. svařování, lakování atd.

Spolmont je specialistou na individuální přístup a komplexní řešení pro moderní komory a boxy na tryskání a pískování.

Více než 20 let zkušeností, stovky realizací a spokojených uživatelů jsou důkazem toho, že problematice tryskání a pískovacích boxů rozumíme.

Dbáme na to, aby naše výrobky odváděly 100% práci.

Chcete se přesvědčit o naší profesionalitě? Zašlete nám NEZÁVAZNOU POPTÁVKU a ihned s Vámi budeme řešit Vaše individuální přání.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST KOMOR / BOXŮ


Stavební připravenost pro tryskací boxy je důležitou částí související s vlastní dodávkou technologie. Spolmont díky dlouholetému vývoji dosáhl maximálních úspor při požadovaných úpravách - nízké jímky pro hrabicové sběry a vysoká variabilita řešení zajistí vaši úsporu do stavební připravenosti. Samozřejmostí je výkres i optimalizace umístění vašeho pracoviště úprav povrchů otryskáním (řešíme napojení kompresoru k tryskání).

Vyvinuli jsme konstrukci komory jako stavebnicový, sendvičový systém tryskacích boxů, který zohledňuje všechny aspekty kladené na tyto pracoviště - eliminace hluku, ochrana vnitřního pláště, optimální proudění vzduchu, integrované výkonné osvětlení, systém ochrany vrat a mnoho dalšího.

Přizpůsobíme se místu a rozměru, využijeme stávající konstrukce a společně se zákazníkem vytvoříme řešení na míru tryskacího pracoviště.

Konstrukce také zahrnuje servisní dveře pro obsluhu a vstupní popř. výstupní vrata, které je možné dodat a instalovat v různých variacích (dvoukřídlá, posuvná, skládaná, zvedací, apod).

Samozřejmostí je možnost instalace automatického elektrického či pneumatického otvírání/zavírání vrat, díky čemuž se prodlouží životnost a funkčnost vrat. Konstrukce boxu lze jednoduše upravit o možnost instalace např. kladkostrojů pro snadnou manipulaci uvnitř tryskacího boxu.

PRYŽOVÉ OBLOŽENÍ STĚN A STROPŮ


Pryžové vyložení stěn, stropů i vrat je spolehlivou ochranou Vašeho boxu. Homogenní materiály odolné abrazi celoplošně lepené na povrch panelu vykazují vysoké životnosti proti dříve používané „Bisonylové plachtě“, která se na boxech trhala. Další nesporná výhoda je neusazování abraziva a prachu za plachtami či visící pryží a tím pádem mnohem větší čistota v tryskacím boxu i kolem jeho okolí.
Při návrhu jsou zohledněny požadavky na zvukový útlum tryskacího boxu vůči vnějšímu prostředí (cca na hodnotu 83 dB)

Spolmont znamená propracovaný systém ochrany vašeho tryskacího boxu!

OSVĚTLENÍ


Osvětlení je neméně důležitou částí tryskacího boxu a proto i na tuto část klademe důraz. Obsluha má tedy k dispozici vždy dostatek světla, aby mohla provádět tryskání všech částí konstrukce v boxu v kterémkoliv jeho místě.

Osvětlení je integrováno do stropní a boční konstrukce, nevyčnívá tak do prostoru a je lépe chráněné proti otryskání. 

  • používáme moderní LED osvětlení šetřící Vaše provozní náklady o cca 70 – 80 % proti klasickému výbojkovému osvětlení

Osvětlení je možno kombinovat doplněním osvětlení na trysku pro tryskání vnitřních částí a dutin. Vítanou novinkou je také možnost osazení LED osvětlení na masku NOVA 3.

ODSÁVÁNÍ A FILTRACE BOXŮ


Filtrační jednotka je velmi důležitou součástí tryskacího boxu, protože zajišťuje čisté pracovní prostředí, dobrou viditelnost v kabině, neusazování prachu na otryskaném povrchu, ale především kvalitní separaci abraziva. Kvalitní filtrace má také význam na životnost náhradních dílů a určuje celkovou kvalitu procesu tryskání, nemluvě o vlivu na hygienu a bezpečnost práce a životní prostředí.
Spolmont Vám může nabídnout filtrační jednotky vlastního vývoje a vlastní výroby, které se díky svým parametrům řadí ke špičce mezi profesionálními výrobky. Stejně tak jako u jiných našich produktů i zde klademe velký důraz na vysokou kvalitu a dlouhou životnost. Zde se také zaměřujeme na dlouhou stálost výkonu filtru, což je u konvenčních filtru poměrně zásadní problém. Díky našemu prověřenému systému uživatele oceňují nadstandardní životnost s čímž je spojena minimální nutnost výměny filtračního média a tím pádem i snížení provozních nákladů.

Filtrační jednotka je navrhována s ohledem na velikost boxu a také na základě druhu tryskacího média.
Všechny naše filtrační jednotky jsou dodávány s automatickou regenerací filtračního media systémem tlakového čištění s řízením solenoidními ventily. Za filtrační medium je používán kvalitní materiál z polyesteru či textilie.
Spolmont vyrábí také filtrační zařízení pro další aplikace, jako je např. odsávání prachu od broušení, odsávání od svařování, apod…
Spolmont poskytuje také poměrně rozsáhlý servis na filtrační jednotky nejen vlastní produkce.
Kontaktujte naše obchodní oddělení a přesvědčte se o našich produktech.

VYTÁPĚNÍ BOXŮ


Chcete instalovat tryskací box v exteriéru či v nevytápěné hale a chcete box vytápět? Spolmont má vyřešen i systém vytápění tryskacích boxů. Je řešen individuálně podle umístění tryskacího pracoviště a požadavků konkrétního uživatele.

V případě požadavku na využití systému vytápění boxu kontaktujte naše obchodní oddělení.

TRANSPORT ABRAZIVA


PODLAHOVÝ SBĚR HRABICOVÝ

Naše výrobní společnost, díky letitému vývoji, přivádí k dokonalosti prověřený systém hrabicových dopravníků, hnaných el. pohony. V posledních letech jsme usilovně pracovali, vyvíjeli a zdokonalovali tento bezporuchově, dlouhodobě fungující, ekonomický systém sběru abraziva.
Jsme schopni samozřejmě navrhnout a instalovat i jiné způsoby sběru abraziva, nicméně hrabicové dopravníky díky efektivitě práce, nákladům a především jednoduchosti servisu jsou s ohledem na naše zkušenosti nejvhodnějším řešením (dle určitých požadavků).

Náš systém se tedy vyznačuje minimálním požadavkem na stavební úpravu podlahy (výška dopravníku 126 mm). Dopravníky jsou poháněny pohony s uložením mimo tryskací box, čímž výrazně prodlužujeme životnosti hlavních hnacích komponentů. Celý systém podlahy je kryt podlahovými rošty. Dopravníky jsou dodávány v různých šířkách díky tomu je tento systém velice variabilní. Výhodou systému je dlouholetá životnost (břity hrabic chráněny speciální pryží) při minimálních nákladech ve srovnání s pneumatickým pohonem. Hrabice jsou umísťovány mezi koleje v případě kolejového zavážení.

SPOLMONT se zaměřil na provozní úspory celého systému, který se spouští postupně ve vztahu na vlastní tryskání a při nečinnosti se automaticky odstaví z provozu. To vše je řízeno novou generací řídícího systému s jednoduchým ovládáním na PLC na el. rozvaděči. Naše inovované úsporné řešení šetří Vaše náklady o více jak 30 % proti předchozím klasickým systémům.
Tento sofistikovaný systém je zároveň navržen tak, aby byl srozumitelný a využitelný pro nepříliš kvalifikovanou obsluhu.
Mimo hrabicový sběr je pro některé realizace navrhován sběr abraziva šnekovými dopravníky, popř. dalšími typy pneumatického sběru, které mohou mít v ojedinělých případech výhody.

VERTIKÁLNÍ PŘEPRAVA

Je zajišťována násypným korečkovým elevátorem s následným třístupňovým čištěním abraziva ve vícestupňovém moderním třídiči (včetně propojení na filtrační jednotku pro odsávání jemných prachových částic) a navazujícím silem (případně dvoj silem) zásobník nad tlakovou tryskací jednotkou. Celý systém se vyznačuje řadou technických detailů a praktického provedení odlišující naše provedení od konkurence.
Vlastní vývoj, konstrukce i výroba společně s ohlasy našich zákazníků nás řadí k předním firmám v oblasti povrchové úpravy.

Umístění příčné hrabice je variabilní a hrabice může být v boxu i mimo něj, dle průjezdnosti boxu se pak umísťují motory podlahových sběrů, které jsou osazeny v rámech v nízkých koncových jímkách.
Celý systém podlahových lamel sběrů je konstruován tak, aby šel velmi jednoduše vyměnit, opotřebovávají se pouze gumové lišty. Konstrukce prošla dlouholetým vývojem a je zde řešena celá řada detailů, která staví tuto technologii právem na první místa v oboru.

TRYSKACÍ JEDNOTKA

Tlaková tryskací jednotka je bezesporu nejdůležitější částí tryskacího boxu. Proto dodáváme tryskací jednotky, které jsou uzpůsobeny dle našich zkušeností pro danou technologii a díky tomu pak splňují veškeré požadavky zákazníků pro optimální práci. Nejčastěji se do tryskacích boxů instaluje tryskací jednotka o objemu 200l, která dosahuje ideální délky jednoho cyklu tryskání. Námi používané tryskací jednotky typu ABS, jsou léty prověřovány i v těžkých, nepřetržitých provozech, kde vykazují nadstandardních výkonů i životností. Jednotky jsou osazeny jednoduchými, ale vysoce účinnými ventily, které svou funkci plní bezchybně! Proto roste obliba těchto ventilů a mnohdy jsou instalovány i na jednotky cizí produkce. Velmi důležité je také těsné zapojení tryskací jednotky do sestavy technologie, tedy napojení za zásobník čistého abraziva. Zde jsme opět vyvinuli funkční propojovací prvek, díky kterému zamezíme nadměrnému prášení, a současně zde zůstává jednoduchá kontrola abrazivní směsi přes kontrolní otvor. Samozřejmostí je kompletní osazení jednotky, která už v základu disponuje odlučovačem zbytkového kondenzátu, tlumiče odfuku, koncovkami pro připojení přívodní vzduchové i tryskací hadice.

ELEKTROINSTALACE BOXŮ

„Mozkem“ našich tryskacích boxů nové generace je centrální řídicí systém. Je tu proto, aby Vám usnadnil ovládání všech zařízení. Zvyšuje komfort užívání, je praktickým pomocníkem, který Vám šetří nejen energii, ale i Váš čas. Jedná se o moderní řešení pro správu všech částí technologie a také pro shromažďování dat, která jsou důležitá pro nejoptimálnější nastavení provozu. Díky tomuto vyspělému systému je automaticky hlídána funkce tryskání – při nečinnosti je technologie odstavena od provozu a při spuštění tryskání je opět automaticky spuštěna. Sledujeme také životnost trysky a její správnou výměnu, díky čemuž tento systém šetří drahou výrobu stlačeného vzduchu. Díky našemu pokrokovému řídicímu systému srážíme náklady provozovatele na minimum. Samozřejmostí je možnost napojení celé technologie na nadřazený systém, s možností sběru dat, dálkového ovládání, apod.

Důležitá část boxu propojuje všechny dodané technologie do centrálního rozvaděče. Kompletní provedení včetně všech jistících a kontrolních prvků zabezpečuje plynulý chod pracoviště se zobrazením v systému PLC a dnešní požadavky na bezpečnost a technické provedení. Samozřejmostí je tak nejenom časové sledování provozu a to nejen tryskání ale i samostatně filtrační jednotky. Navazuje tak na pravidelné údržbové intervaly a prodlužuje životnost technologie. Jsou použity kvalitní ovládací elektro prvky s důrazem např. na úsporu náběhu el.příkonu motorů přes motorový spouštěč 6-10A. Multifunkční časové relé a další jednotné prvky zajišťující plnou kompatibilitu a dlouhou životnost.

Individuální a profesionální přístup našeho týmu ke každému projektu, který začíná již pomocí při návrhu technologického toku výroby a nekončí předáním technologie do provozu je samozřejmostí, kterou poskytujeme našim zákazníkům.

RYCHLÉ KONTAKTY

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 577 018 482

Spolmont s.r.o.